- TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski

Idź do spisu treści

Menu główne:


    W latach 2009-2023  obok inwestycji zleconych przez prywatnych inwestorów, które obejmowały pełen zakres oferowanych przez nas prac, zrealizowaliśmy następujące zadania w   sektorze publicznym:

 • Przedszkole nr 8 w Wałczu (wymiana instalacji c.o.)

 • WAM w Wałczu (montaż instacacji wod-kan-c.o. i  p.poż)

 • MOPS Wałcz (wymiana instalacji c.o.)

 • Zespół Szkół nr 2 w Wałczu (wymiana instalacji c.o.)

 • Dom Kultury w Mirosławcu (wymiana instalacji c.o.)

 • Szkoła Podstawowa nr 2  Łobez (wymiana instalacji c.o.)

 • Świetlica wiejska w Potulicach (montaż instacacji wod-kan-c.o.)

 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (wymiana instalacji c.o.)

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Myśliborzu (wymiana zaworów oraz płukanie instalacji)

 • Ośrodek Zdrowia w Wyszynach (montaż instacacji wod-kan-c.o.)

 • Świetlica wiejska Węglewo (montaż instacacji wod-kan-c.o.)

 • Świetlica wiejska Chrustowo (montaż kotłowni na biomasę oraz inatalacji c.o.)

 • Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o.)

 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku (montaż 3 niezależnych instalacji solarnych na potrzeby c.w.u. o łącznej powierzchni 258.4 m2)

 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku (wymiana instalacji c.o. w 3 obiektach)

 • Budynek dworca PKP w Gryfinie (montaż instacacji wod-kan-c.o., wentylacji oraz p.poż.)

 • Gmina Libiąż  (roboty prowadzone w 13 obiektach użyteczności publicznej w zakres których wchodziły: montaże kotłowni, instalacji c.o, instalacji c.w.u., wentylacji mechanicznej)

 • Budynek Urzędu Gminy w Grębocicach (wymiana instalacji c.o.)

 • PKP Miłosławiec (wymiana kotłowni)

 • PWSZ w Gnieźnie (montaż instalacji wod-kan oraz p.poż)

 • Budynek internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (wymiana instalacji c.o.)

 • DPS Rzadkowo (wymiana instalacji c.o.)

 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi (wymiana instalacji c.o.)

 • DPS Rzadkowo (przebudowa instalacji wodnej)

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Zielonej Górze (wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji)

 • XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)

 • Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu ( wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową o mocy 480kW)

 • Przedszkole w Sztutowie (wymiana instalacji c.o. oraz modernizacja kotłowni - pompa ciepła)

 • Świtlica wiejska w Gorzysławiu gm. Trzebiatów (wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe)

 • PGE oddział w Łodzi (wymiana grzejników)

 • Lubuskie Studium Medyczne w Gorzowie Wielkopolskim (wymiana instalacji c.o.)

 • Uzdrowisko ,,Borkowo'' w Połczynie Zdroju (montaż sieci zewnętrznych, instalacji wod-kan-c.o., instalacji hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji solanki oraz instalacji  wody nasyconej CO2)

 • Budynek kina w Połczynie Zdroju (montaż instalacji wod-kan-c.o. , wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji)

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie (montaż kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)

 • Urząd Gminy Stare Miasto (montaż kotłowni gazowej)

 • Szkoła Podstawowa nr. 301 w Warszawie (wymiana instalacji kanalizacyjnej)

 • Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku (montaż kotłowni gazowej)

 • Regionalny Szpital w Kołobrzegu (wymiana 920-tu grzejników wraz z instalacją, wymiana instalacji wodnych, montaż kolektorów słonecznych w ilości 200 szt.)

 • 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)

 • Urząd Miasta Kościana (montaż kotłowni gazowej o mocy 260kW)

 • Przedszkole w Nowogrodzie Bobrzańskim (wymiana instalacji c.o. oraz montaż kotłowni gazowej)

 • Budynek wielorodzinny w Słubicach (wymiana instalacji wody użytkowej)

 • Budynek Liceum Ogólnoksztacącego w Świnoujściu (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)

 • Świetlica wiejska w Grabinie (budowa kotłowni oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania)

 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych)

 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lubsku (montaż kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o. , montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u.)

 • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 96 sztuk)

 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (modernizacja instalacji centralnego ogrzewania)

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 372 grzejniki)

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji kolektorów słonecznych)

 • Przedszkole w Puszczykowie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej)

 • Szkoła Podstawowa w Kuklówce (wymiana instalacji c.o. , budowa kotłowni gazowej o mocy 170kW)

 • Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)

 • Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach (budowa kotłowni gazowej o mocy 680kW)

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach (montaż kotła opalanego pelletem o mocy 200kW, wraz z podciśnieniowym podawaniem paliwa z zasobnika głównego)

 • Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce (budowa kotłowni gazowej o mocy 622 kW)

 • Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach (montaż instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz przeciwpożarowych)

 • Oczyszczalnia ścieków w Sulęcinie (montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż technologi kotłowni zasilanej olejem opałowym wraz z instalacją c.o., montaż               instalacji wody użytkowej)

 • Bon Posesja w Poznaniu (budowa kotłowni gazowej o mocy 125 kW)

 • Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie (montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w systemie VRV z agregatem wody lodowej o mocy 85 kW, wymiana węzła       cieplnego o mocy 368 kW, budowa instalacji ciepła technologicznego, przebudowa instalacji wody użytkowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 274 grzejniki)

 • Przedszkole Publiczne w Ryczywole (montaż instalacji wentylacji mechanicznej)

 • VII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 257 grzejników, montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku sali gimnastycznej,        wymiana instalacji c.w.u., montaż węzła cieplnego o mocy 372 kW, montaż systemu BMS)

 • 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu (wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 220 grzejników)

 • I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim (wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 155 grzejników, wymiana instalacji wody użytkowej, montaż węzła cieplnego o  mocy 489 kW)

 • Kompleks Wojskowy w Międzyrzeczu (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wody użytkowej)

 • Szkoła Podstawowa w Piechcinie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z remontem łazienek)

 • Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (wymiana węzła cieplnego o mocy 700kW, wymiana instalacji c.o. - 370 grzejników, montaż instalacji wentylacji mechanicznej w hali sportowej o wydajności 24000m3/h)

 • Kompleks wojskowy w m. Grupa (wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 5, 8, 10, 15, 17)

 • Szkoła Podstawowa w Krzywinie (przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną olejem opałowym o mocy 460kW oraz mycie i malowanie elewacji)

 • Dom Pomocy w Łężeczkach (wymiana grzejników wraz z armaturą w ilości 302 kpl.)

 • Szkoła Podstawowa Nr 7 e Ełku (wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 300 grzejników, montaż instalacji wentylacji mechanicznej w sali sportowej)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego