Realizacje - TopInstal Mariusz Wiśniewski

Idź do spisu treści

Menu główne:

Realizacje


 W latach 2009-2019  obok inwestycji zleconych przez prywatnych inwestorów, które obejmowały pełen zakres oferowanych przez nas prac, zrealizowaliśmy następujące zadania w sektorze publicznym:

- Przedszkole nr 8 w Wałczu (wymiana instalacji c.o.)
- WAM w Wałczu (montaż instacacji wod-kan-c.o. i  p.poż)
- MOPS Wałcz (wymiana instalacji c.o.)
- Zespół Szkół nr 2 w Wałczu (wymiana instalacji c.o.)
- Dom Kultury w Mirosławcu (wymiana instalacji c.o.)
- Szkoła
Podstawowa nr 2  Łobez (wymiana instalacji c.o.)
- Świetlica wiejska w Potulicach (montaż instacacji wod-kan-c.o.)
- Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (wymiana instalacji c.o.)
- Szkoła
Podstawowa nr 3 w Myśliborzu (wymiana zaworów oraz płukanie instalacji)
- Ośrodek Zdrowia w Wyszynach (montaż instacacji wod-kan-c.o.)
- Świetlica wiejska Węglewo (montaż instacacji wod-kan-c.o.)
- Świetlica wiejska Chrustowo (montaż kotłowni na biomasę oraz inatalacji c.o.)
- Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (
budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o.)
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku (montaż 3 niezależnych instalacji solarnych na
potrzeby c.w.u. o łącznej powierzchni 258.4 m2)
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku (wymiana
instalacji c.o. w 3 obiektach)
- Budynek dworca PKP w Gryfinie (montaż instacacji wod-kan-c.o.
, wentylacji oraz p.poż.)
- Gmina Libiąż  (roboty prowadzone w 13 obiektach użyteczności publicznej w zakres których
wchodziły: montaże kotłowni, instalacji c.o, instalacji c.w.u.,wentylacji)
- Budynek Urzędu Gminy w Grębocicach (wymiana instalacji c.o.)
- PKP Miłosławiec (wymiana kotłowni)
- PWSZ w Gnieźnie (montaż instalacji wod-kan oraz p.poż)
- Budynek internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (wymiana instalacji c.o.)
- DPS Rzadkowo (wymiana instalacji c.o.)
- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi (wymiana instalacji c.o.)
- DPS Rzadkowo (przebudowa instalacji wodnej)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Zielonej Górze (wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji)
- XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)
- Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu ( wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową o mocy 380kW)
- Przedszkole w Sztutowie (wymiana instalacji c.o. oraz modernizacja kotłowni - pompa ciepła)
- Świtlica wiejska w Gorzysławiu gm. Trzebiatów (wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe)
- PGE oddział w Łodzi (wymiana grzejników)
- Lubuskie Studium Medyczne w Gorzowie Wielkopolskim (wymiana instalacji c.o.)
- Uzdrowisko ,,Borkowo'' w Połczynie Zdroju (montaż sieci zewnętrznych, instalacji wod-kan-c.o. , instalacji hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji solanki oraz instalacji wody nasyconej CO2)
- Budynek kina w Połczynie Zdroju (montaż instalacji wod-kan-c.o. , wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie (montaż kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)
- Urząd Gminy Stare Miasto (montaż kotłowni gazowej)
- Szkoła Podstawowa nr. 301 w Warszawie (wymiana instalacji kanalizacyjnej)
- Miejski Ogród Zoologiczny w Gdańsku (montaż kotłowni gazowej)
- Regionalny Szpital w Kołobrzegu (wymiana 920-tu grzejników wraz z instalacją, wymiana instalacji wodnych, montaż kolektorów słonecznych w ilości 200 szt.)
- 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)
- Urząd Miasta Kościana (montaż kotłowni gazowej o mocy 260kW)
- Przedszkole w Nowogrodzie Bobrzańskim (wymiana instalacji c.o. oraz montaż kotłowni gazowej)
- Budynek wielorodzinny w Słubicach (wymiana instalacji wody użytkowej)
- Budynek Liceum Ogólnoksztacącego w Świnoujściu (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)
- Świetlica wiejska w Grabinie (budowa kotłowni oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania)
- Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych)
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lubsku (montaż kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o. , montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u.)
- Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 96 sztuk)
- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (modernizacja instalacji centralnego ogrzewania)
- Gdański Uniwersytet Medyczny (wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 372 grzejniki)
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji kolektorów słonecznych)
- Przedszkole w Puszczykowie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej)
- Szkoła Podstawowa w Kuklówce (wymiana instalacji c.o. , budowa kotłowni gazowej o mocy 170kW)
- Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie (wymiana instalacji centralnego ogrzewania)
- Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach (budowa kotłowni gazowej o mocy 400kW)
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach (montaż kotła opalanego pelletem o mocy 200kW, wraz z podciśnieniowym podawaniem paliwa z zasobnika głównego) 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego